Warszawa Mokotów
ul. Bielawska 6 lokal 20
02-511 Warszawa
Telefon: +48 22 256 20 26
Warszawa Centrum
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 428 21 13

Informacje o schorzeniach

Schorzenia:

Podziel się tym artykułem!

Uraz rdzenia kręgowego

Jest szerokim pojęciem odnoszącym się do sytuacji związanej z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Najczęściej urazy rdzenia kręgowego mogą powodować trwałe kalectwo lub utratę czucia w niektórych częściach ciała poniżej miejsca urazu. Stopień niepełnosprawności zależy od stopnia uszkodzenia i miejsca wzdłuż rdzenia kręgowego, w którym występuje. Uraz rdzenia kręgowego dzieli się na cztery różne kategorie:
  • Kompletne uszkodzenie: brak zależnej od woli umiejętności poruszania się brak czucia poniżej miejsca urazu
  • Niekompletne uszkodzenie: pewien stopień czucia poniżej miejsca urazu (neurologicznego) zostaje zachowany
  • Tetraplegia (quadriplegia): paraliż obejmujący większość ciała, w tym wszystkie cztery kończyny
  • Paraplegia: pełne lub niepełne porażenie, obejmujące kończyny dolne, a czasami inne części ciała (poza kończynami górnymi).

Udar mózgu

Jako nagłe ogniskowe zaburzenie czynności neurologicznych trwające ponad 24 godziny, w którym wykluczono przyczyny inne niż krążeniowe. Innymi słowy jest to trwające ponad dobę uszkodzenie pewnych obszarów mózgu powstające z powodu nieprawidłowej pracy układu krwionośnego. Udar mózgu dzielimy na udar niedokrwienny, krwotoczny oraz podpajęczynówkowy.
  • Udar niedokrwienny –80% Spowodowany jest ograniczeniem w przepływie krwi w jednej z głównych tętnic mózgu. Przyczyną ograniczonego przepływu może być ognisko miażdżycowe lub zator spowodowany materiałem pochodzącym z układu żylnego (np. fragmenty krwiaków).
  • Udar krwotoczny, który stanowi 10% wszystkich przypadków i spowodowany jest przerwaniem ciągłości naczyń krwionośnych w obszarze mózgu.
  • Udar podpajęczynówkowy – stanowiący jedynie 5% przypadków i spowodowany jest najczęściej przez pęknięcie tętniaka w pewnym obszarze mózgu.

Urazy czaszkowo-mózgowe

Wywołane są urazem bezpośrednio działającym na głowę lub urazem pośrednim. O uszkodzeniu struktur mózgowych decyduje nie sama siła działająca na głowę, lecz wywołany nią gwałtowny ruch głowy. Wyróżniamy urazy głowy otwarte i zamknięte. W urazach otwartych dochodzi do przerwania ciągłości powłok i kości czaszki.